Upcoming Events

Membership Offer
EDIKASYON KREYÒL NAN LEKÒL AYITI
Sun, Nov 29
https://zoom.us/j/2140727367?pwd=dXR4QWJiWW
Nov 29, 4:00 PM EST
https://zoom.us/j/2140727367?pwd=dXR4QWJiWW
Atant ITIAHaiti antanke òganizasyon k ap defann eritaj ayisyen, se ta wè edikasyon kreyòl la ofisyèl nan tout nivo lekòl Ayiti. Òganizasyon-an ta vle sigjere ministè edikasyon nasyonal yon pwogram kreyòl ki ta kòmanse depi nan nivo kindègadenn, jouk li ta grandi pou rive nan nivo inivèsitè.
 

Subscribe Form

(786) 659-3961

©2008-2020 by THELIMO Services