top of page

Gen yon gwo kwayans nan mitan ti Nwayo Enperyalis k ap dirije Ayiti a.

Gen yon gwo kwayans nan mitan ti Nwayo Enperyalis k ap dirije Ayiti a. Yo panse si Premye Repiblik Nwa edike nan lang manman li, yo pa p ka kontwole li ankò, ki se youn nan gwo rezon ki fè yo anpeche Ayiti gen yon pwogram edikasyon kreyòl pou li Otonòm.

Gen yon gwo kwayans nan mitan ti Nwayo Enperyalis k ap dirije Ayiti a. Yo panse si *Premye Repiblik Nwa* edike nan *lang manman* li, yo pa p ka kontwole li ankò, ki se youn nan gwo rezon ki fè yo anpeche *Ayiti* gen yon pwogram *edikasyon kreyòl* pou li *Otonòm*.
Gen yon gwo kwayans nan mitan ti Nwayo Enperyalis k ap dirije Ayiti a. Yo panse si *Premye Repiblik Nwa* edike nan *lang manman* li, yo pa p ka kontwole li ankò, ki se youn nan gwo rezon ki fè yo anpeche *Ayiti* gen yon pwogram *edikasyon kreyòl* pou li *Otonòm*.

10 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page