top of page

Kanpay edikasyon-an pa kanpe.

Updated: Aug 21, 2021

Enjenyè James Micaël Pierre, sekretè adjwen ITIAHaiti pote li volontè pou reyalize montaj videyo “NOU SE ITIAHaiti-a”. Yon pwomès ki fè wè jan jèn yo entèrese nan travay k ap fèt pou men anpil chay pa lou-a posib tout bon vre.John Youki Laguerre, atis ki prezante mizik sila ta tou sible kòm responsab kiltirèl òganizasyon-an Ayiti. Chantè maton-an ap rasanble lòt etwal yo pou kòmase vann bèl imaj Ayiti nan tounaj li. Manm Etazini yo menm ap mobilize pou voye imaj yo, yon fason pou toulede branch òganizasyon-an ka vizib nan chante vizyon, misyon ak objektif lekòl literè-a.


Nou konte sou api finansye chak moun pou aterisaj kanpay sosyo-edikatif ak kiltirèl sa.


Prezidan ITIAHaiti.

5 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page