top of page

ITIAHaiti te fè yon sondaj an 2022 ki revele *75% Ayisyen kwè* sistèm edikasyon Ayiti a ka refòme

ITIAHaiti te fè yon sondaj an 2022 ki revele 75% Ayisyen kwè sistèm edikasyon Ayiti a ka refòme an kreyòl, alòske 10% pa dakò, epi rès yo vote blanch.

ITIAHaiti te fè yon sondaj an 2022 ki revele *75% Ayisyen kwè* sistèm edikasyon Ayiti a ka refòme an kreyòl, alòske *10% pa dakò*, epi rès yo *vote blanch*.
ITIAHaiti te fè yon sondaj an 2022 ki revele *75% Ayisyen kwè* sistèm edikasyon Ayiti a ka refòme an kreyòl, alòske *10% pa dakò*, epi rès yo *vote blanch*.

4 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page