top of page

Akòz erè Ayiti fè nan siprime kreyòl pou pwomouvwa fransè nan sistèm edikasyon ak administrasyon li,

Akòz erè Ayiti fè nan siprime kreyòl pou pwomouvwa fransè nan sistèm edikasyon ak administrasyon li, akonpanye ak anglè epi espanyòl, Ayiti pa rive edike sitwayen li, ni menm reyalize alfabetizasyon ak fè pwogrè sosyoekonomik apre plis pase 220 ane endepandans.


Epi entèlektyèl analfabèt yo pa jann ka wè sa pou Ayiti otonòm.


Thelimo.

Akòz erè Ayiti fè nan siprime kreyòl pou pwomouvwa fransè nan sistèm edikasyon ak administrasyon li, akonpanye ak anglè epi espanyòl, Ayiti pa rive edike sitwayen li, ni menm reyalize alfabetizasyon ak fè pwogrè sosyoekonomik apre plis pase 220 ane endepandans.   Epi *entèlektyèl analfabèt* yo pa jann ka wè sa pou *Ayiti otonòm*.  Thelimo.
Akòz erè Ayiti fè nan siprime kreyòl pou pwomouvwa fransè nan sistèm edikasyon ak administrasyon li, akonpanye ak anglè epi espanyòl, Ayiti pa rive edike sitwayen li, ni menm reyalize alfabetizasyon ak fè pwogrè sosyoekonomik apre plis pase 220 ane endepandans. Epi *entèlektyèl analfabèt* yo pa jann ka wè sa pou *Ayiti otonòm*. Thelimo.

1 view0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page