top of page

Poukisa nou oblije ap fè plewonas nan di LANG KREYÒL, si KREYÒL se yon LANG 😂 ?

Poukisa nou oblije ap fè plewonas nan di LANG KREYÒL, si KREYÒL se yon LANG 😂 ?


Poukisa nou oblije ap fè plewonas nan di PEYI DAYITI, si AYITI se yon PEYI 😂 ?


Jis di kreyòl, nou fini.

Jis di Ayiti, nou fini.


Depan kontèks la.


Se tankou yon fanm san kilòt k ap kache lonbrik li.


Se menm Jan ak yon moun ki di:

An nou moute anwo;

An nou desann anba;

Gade atè a plen tè.


Se tankou ou menm ki filozòf epi w pa ka ekri, ni li sèl lang ou pale a. 😂3 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page