top of page

DONASYON

DONASYON

ITIAHaiti mande yon DONASYON volontè pou achte yon Zoom Account k ap pèmèt relansman aktivite fòmasyon li yo.


Pro: $149.90 a year, potentially $75 with the nonprofit discount.

Business: $199.90 a year, potentially $100 with the nonprofit discount.

Enterprise: $240 a year, potentially $120 with the nonprofit discount.


FÈ JÈS PA W LA NAN:


CashApp/ Zelle: +17866593961


Mèsi


Wilson Thélimo Louis,

Prezidan ITIAHaiti


1 view0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page