top of page

DEBATE ON THE HAITIAN CREOLE ALPHABET

Updated: Jan 9, 2023

  • Dikton-an di: "même la connaissance de non-savoir est un savoir"

  • Epi lengwis yo di: "se peyizan ki mèt lang kreyòl la"ITIAHaiti pral mennen peyizan yo di ki pa konn li yo vin fè deba sou idantite lang lan pou akademisyen ayisyen yo ka pran konsyans ak bon jan nòt sou alfabè kreyòl la.


Si konnen te konnen kisa konnen te konnen, ebyen konnen pa t'ap janm chache bezwen konnen konnen.

Apre kèk deba ki fèt nan mitan kèk peyizan epi Jean Angelo Joseph, nou twouve li nesesè pou alfabè kreyòl la ta sibi kèk modifikasyon ankò.

Pa gen lèt, ni son initil nan lang kreyòl. Kreyòl la kenbe senplisite idantite li san danse kole ak nenpòt son mo ki ta soti nan kèlkeswa lòt lang lan.

Nou prevwa fè yon atelye ANDIRÈK pou ta tande tout dènye kritik ki genyen sou konplikasyon nannan lang manman-an.


Vin chache konnen !
1 view0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page