top of page

Bon Fèt PapaDimanch 27 Jen 2021, a 3è

Enpòtans Papa nan Fanmi - Evènman

Betty Fortunat: Animatè

Klike sou lyen sa pou w patisipe:

https://zoom.us/j/961823352873:00 Byenvini... salye odyans lan

3:10 Introduction, rules, and Hymn of ITIAHaiti

3: 15 santre sijè a... swete tout Papa yo bòn fèt.. Introduction de 1er envite nou Nelson Noel

3:20 to 3: 35 Nelson Noel

3:35 to 3:40 words of appreciation and thanks. Then Introduction of our 2nd speaker Marge Etienne

3:45 to 3: 55 Marge Etienne

3:55 to 4:00 words of appreciation, thanks, and Introduction of a song by Harchelle

4:00 to 4: 15 Harchelle prestations

4:15 to 4:20 words of appreciation, thanks, and Introduction of the 3rd speaker Emmanuel Vedrine

4:20 to 4:35 Emmanuel Vedrine

4:35 to 4:40 words of appreciation, thanks, and Introduction of a presentation (ITIAHaiti)

4:40 to 5:10 Itiahaiti presentations

5:10 to 5:15 words of appreciation, thanks, certificate, and words of the President

5:15 to 5:20 Wilson Thelimo Louis

5:20 to 5:25 conclusion and thanks, audience comments13 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page