top of page

ITIAHaiti kwè li esansyèl pou tout entèlektyèl ayisyen kapab ekri kreyòl antanke lang manman.

ITIAHaiti kwè li esansyèl pou tout entèlektyèl ayisyen kapab ekri kreyòl antanke lang manman yo.*ITIAHaiti* kwè li esansyèl pou tout *entèlektyèl* ayisyen kapab ekri kreyòl antanke *lang manman* yo.  Sinon yo se yon bann entèlektyèl pwograme 😝.
*ITIAHaiti* kwè li esansyèl pou tout *entèlektyèl* ayisyen kapab ekri kreyòl antanke *lang manman* yo. Sinon yo se yon bann entèlektyèl pwograme 😝.

Sinon yo se yon bann entèlektyèl pwograme 😝.

2 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page