top of page

TOUT AYISYEN KA APRANN EKRI EPI LI KREYÒL NAN 1 POU RIVE 6 MWA.

Nou kwè yon kanpay alfabetizasyon pou jèn ak granmoun atravè seminè nan legliz, òganizasyon lokal, elatriye ka ede edike mas la pi vit an kreyòl.

*TOUT AYISYEN KA APRANN EKRI EPI LI KREYÒL NAN 1 POU RIVE 6 MWA.*  Nou kwè yon kanpay alfabetizasyon pou jèn ak granmoun atravè seminè nan legliz, òganizasyon lokal, elatriye ka ede edike mas la pi vit an kreyòl.  EDE M POTE POU PASTÈ MAGOUYÈ NOU YO, NÈG KI CHAJE ÒGANIZASYON AK PATI POLITIK NAN VALIZ YO KÒMANSE JWE WÒL YO NAN EDIKE PÈP LA NAN LANG MANMAN.
TOUT AYISYEN KA APRANN EKRI EPI LI KREYÒL NAN 1 POU RIVE 6 MWA.

EDE M POTE POU PASTÈ MAGOUYÈ NOU YO, NÈG KI CHAJE ÒGANIZASYON AK PATI POLITIK NAN VALIZ YO KÒMANSE JWE WÒL YO NAN EDIKE PÈP LA NAN LANG MANMAN.

1 view0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page