top of page

An 2022, sondaj ITIAHaiti te mande yon seri patisipan si yo vle Lekòl Ayiti anseye an kreyòl.

An 2022, sondaj ITIAHaiti te mande yon seri patisipan si yo vle Lekòl Ayiti anseye an kreyòl. 89.0% nan 2210 moun ki reponn te di WI, 9.0% te di NON, epi sèlman 2.0% te VOTE BLAN.

An 2022, sondaj ITIAHaiti te mande yon seri patisipan si yo vle *Lekòl Ayiti anseye an kreyòl*. *89.0%* nan 2210 moun ki reponn te di *WI*, *9.0%* te di *NON*, epi sèlman *2.0%* te *VOTE BLAN*.
An 2022, sondaj ITIAHaiti te mande yon seri patisipan si yo vle *Lekòl Ayiti anseye an kreyòl*. *89.0%* nan 2210 moun ki reponn te di *WI*, *9.0%* te di *NON*, epi sèlman *2.0%* te *VOTE BLAN*.

3 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page