top of page
Event Info: Events

dim. 09 mai

|

ITIAHaiti

PARABÒL SAVAN - TODAY QUOTES

Se toujou yon reyèl plezi pou nou ansanm chak 2èm dimanch a 3è nan apre midi, kote nou vin kontinye reflechi epi dechifre ansanm sou defisyans lang natif natal nou an. Lang kreyòl la se pi bèl lang. Parabòl savan se yon sekrè ke nou pa ta janm imajine, ki anndan yon fraz oswa yon pawòl.

Registration is Closed
See other events
PARABÒL SAVAN - TODAY QUOTES
PARABÒL SAVAN - TODAY QUOTES

Time & Location

09 mai 2021, 15:00 – 16:00 UTC−4

ITIAHaiti

About the Event

Nou menm ki la pou premye fwa, mwen envite nou fokis, epi m ap di nou: byen vini.

Apèn yon ane kòmanse, kat (4) mwa deja pase. Jodia nou gentan nan 5èm mwa nou ki se mwa me, mwa bèl flè, mwa pou nou fete tout manman sou latè, pwouve rekonesans nou ak tout bèl ti mo damou. Mwen twouve li ta dwe menm jan pou nou pa bò isit: chak lè jou dimanch yo rive, pou nou pran ti chèz ba nou pou nou vini toke kòn nan reyinyon ITIAHaiti yo. Rankont sa yo ap pèmèt nou amelyore langaj natif natal nou-an nan lanmou ak lajwa. Lè nou gade anpil nan nou, si nou deja nan 20èn, 30èn, 40èn, 50èn nou, oswa plis: li pa janm twò ta pou nou byen fè, epi pou nou pran bon desizyon.

Nou menm ki la, konsidere tèt nou kòm yon seri gayan. Li pa janm twò ta pou nou fè yon ti bak, gade dèyè, pou nou wè ki kote nou soti, epi wè ki pwogrè ITIAHaiti fè nou fè. An nou kontinye leve pye nou pou nou pa pèdi idantite nou. Seryezeman, an nou bay prezidan ITIAHaiti nou, mesye Wilsonn Telimo Lwi, yon gwo kout chapo pou volonte li konsakre nan mouvman literè, sosyo edikatif ak kiltirèl sa. Pofite ti tan sa nan rete konsantre sou aktivite entèlektyèl sa. An nou anrichi konesans nou, epi mete klate nan tout ti pwen nwa ki nan lang lan. En prensip, se nan ti bagay nou toujou jwenn gwo bagay.

Mezanmi bay ITIAHaiti tout valè li, empòtans li. Konsa, n ap mete tèt pa nou an vale tou. Wi se tout ti bagay sa yo nan lavi-a, lè nou souri ba yo, y ap pote konesans ak jwa nan kè nou, e nou pa p enkyete lè nou anfas yon sosyete. Pofite moman serenite sa, jwi li, epi pran plezi nan li. Mete men nan pat la nan envite zanmi nou vin pataje savwa yo ansanm avèk nou. Tout sa nou panse pou nou fè pozitivman: fè li. Tout sa nou gen pou nou fè jodi-a: se fè li.

Marge Etienne,

Animatè atelye parabòl savan.

Marge@itiahaiti.org

___________________________________________________________________________________________________________

Menm jan ak Edzè Vilè ki di: “Powèt la se tankou myèl k ap chikannen sik nan flè pou fè siwo li”. Ribrik “parabòl savan” la pou detaye kèk lide kache ki genyen nan yon seri pawòl lòt konesè konn di, yon fason pou enspire jèn yo envante pwòp pwovèb oswa sitasyon pa yo.

Nan ribrik sa-a, nou ede ekriven yo fokis sou nanm mesaj yo vle fè pase nan yon piblikasyon, nan fè yo triye fraz kle-a, mesaj kache-a, yon pawòl nou pat janm tande anvan, kote ke se li menm sèlman ki ta di li. Nou konn bay kèt kont epi poze kesyon sou kèk lòt zèv tou, yon fason pou pouse kontanporen yo fè plis rechèch.

Patisipan yo ka pote pwovèb, panse, parabòl, oswa sitasyon pa yo pou fè deba. Toujou nan objektif pou reviv kilti ayisyen-an, yo ka prezante yon seri ti patwa, espò, ak jwèt ayisyen te konn fè nan tan lontan, epi ki gen moralite anndan yo.

Klike sou lyen sa pou w patisipe:

https://zoom.us/j/96182335287

Tickets

  • PWEZI LAWOUZE - Smoken Words

    Nan objekti pou motive jèn kontanporen yo resite powèm, gen plis estil nan deklamasyon yo, epi kreye divètisman nan aprantisaj, ITIAHaiti mete kanpe yon kokennchenn resital pwezi ak lekti nenpòt lòt atizay chak dimanch à 4è an dirèk.

    0,00 $US
    Vente expirée

Total

0,00 $US

Share This Event

bottom of page