top of page

Daprè rezilta sondaj ITIAHaiti te fè an 2022, yon to gradyasyon ki pi wo ka lakòz plis opòtinite

Daprè rezilta sondaj ITIAHaiti te fè an 2022, yon to gradyasyon ki pi wo ka lakòz plis opòtinite karyè ak anplwa Ayiti. 88.5% patisipan yo kwè sistèm edikasyon an ka refòme an kreyòl, 4.5% pa t dakò, rès yo te vote blan.

Daprè rezilta yon sondaj ITIAHaiti te fè an 2022, yon to gradyasyon ki pi wo ka lakòz plis opòtinite karyè ak anplwa Ayiti. *88.5% patisipan yo kwè sistèm edikasyon an ka refòme an kreyòl*, 4.5% pa t dakò, rès yo te vote blan.
Daprè rezilta yon sondaj ITIAHaiti te fè an 2022, yon to gradyasyon ki pi wo ka lakòz plis opòtinite karyè ak anplwa Ayiti. *88.5% patisipan yo kwè sistèm edikasyon an ka refòme an kreyòl*, 4.5% pa t dakò, rès yo te vote blan.

10 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page