top of page

Ayiti, Premye Repiblik Nèg ki endepandan, klase pami peyi ki pi pòv nan mond lan akòz yon sistèm edikasyon fransè yo enpoze li.

Ayiti, Premye Repiblik Nèg ki endepandan, klase pami peyi ki pi pòv nan mond lan akòz yon sistèm edikasyon fransè yo enpoze li.


2 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page