top of page

Yon sitwayen pa ta dwe bezwen aprann lang ofisyèl peyi li nan lekòl pou li pale.

Yon sitwayen pa ta dwe bezwen aprann lang ofisyèl peyi li nan lekòl pou li pale.

Yon sitwayen pa ta dwe bezwen aprann lang ofisyèl peyi li nan lekòl pou li pale.
Yon sitwayen pa ta dwe bezwen aprann lang ofisyèl peyi li nan lekòl pou li pale.

1 view0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page