top of page

Ayiti, fransè se menm jan ak panyòl epi anglè antanke lang etranje. M ap mande ki kote yo pale fransè Ayiti si menm pwofesè pa ka pale li.

Ayiti, fransè se menm jan ak panyòl epi anglè antanke lang etranje. M ap mande ki kote yo pale fransè Ayiti si menm pwofesè pa ka pale li.


1 view0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page