top of page

Selon yon ATE ayisyen, relijyon echwe si 82% etidyan ale nan LEKÒL KRISYANIS Ayiti, epi menm 3% popilasyon-an pa ka jwenn aksè inivèsite.

Selon yon ATE ayisyen, relijyon echwe si 82% etidyan ale nan LEKÒL KRISYANIS Ayiti, epi menm 3% popilasyon-an pa ka jwenn aksè inivèsite.

Selon yon ATE ayisyen, relijyon echwe si 82% etidyan ale nan LEKÒL KRISYANIS Ayiti, epi menm 3% popilasyon-an pa ka jwenn aksè inivèsite.
Selon yon ATE ayisyen, relijyon echwe si 82% etidyan ale nan LEKÒL KRISYANIS Ayiti, epi menm 3% popilasyon-an pa ka jwenn aksè inivèsite.

3 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page