top of page

REPOZE AN PÈ POWÈT JESSICA NAZAIRE

SE KONFIME WI:
Marvens Nazaire, frè Jessica Lee Nazaire konfime li ale kite nou samdi 12 mas 2022 a, ki ta rezilta yon maladi poumon. Kri kè nou pa p sifi pou pou eksprime chagen powèt Jessica kite nan lespri nou.
Se yon itiyayis ki make syèk literè a, e nou pwomèt fanmiy li non li ap enkane nan istwa nou, menm jan li te fè nou konfyans pou pibliye liv li https://www.itiahaiti.org/product-page/pwa-grate nan vivan sou sit entènèt nou san krentif.
Se Jessica ki te transkri premye reyinyon an ling ITIAHaiti https://www.itiahaiti.org/fr/activities. *KÒTAKÒT* ak fanmiy jesika souple. +50948530818 ak +50935270663 se nimewo li te konn koze avèk nou nan vivans li.
Powèt Jessica Nazaire
Powèt Jessica Nazaire

ANKOURAJE FANMIY JESIKA JWI TRAVAY LI LÈ W ACHTE YON LIV

Powèt Wilson Thelimo Louis, Prezidan ITIAHaiti.
100 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page