top of page

Fransè se yon lang ou ta dwe aprann lè w leve nan yon fanmiy ki pale li, e ansyen pitit esklav Ayiti yo pa te fasil soti nan youn.

Fransè se yon lang ou ta dwe aprann lè w leve nan yon fanmiy ki pale li, e ansyen pitit esklav Ayiti yo pa te fasil soti nan youn.


2 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page