top of page

Konkòda Vatikan 1860 lan te entèdi kreyòl nan lekòl epi ekskli moun nwa kòm prèt ak doktè. Sa ta lakòz Papa Dòk retounen ak drapo orijinal Nwa e Wouj Ayiti-a pou ankouraje nwaris.

Konkòda Vatikan 1860 lan te entèdi kreyòl nan lekòl epi ekskli moun nwa kòm prèt ak doktè. Sa ta lakòz Papa Dòk retounen ak drapo orijinal Nwa e Wouj Ayiti-a pou ankouraje nwaris.

Konkòda Vatikan 1860 lan te entèdi kreyòl nan lekòl epi ekskli moun nwa kòm prèt ak doktè. Sa ta lakòz Papa Dòk retounen ak drapo orijinal Nwa e Wouj Ayiti-a pou ankouraje nwaris.
Konkòda Vatikan 1860 lan te entèdi kreyòl nan lekòl epi ekskli moun nwa kòm prèt ak doktè. Sa ta lakòz Papa Dòk retounen ak drapo orijinal Nwa e Wouj Ayiti-a pou ankouraje nwaris.

2 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page