top of page

Pitit sòyèt echwe paske yo pa ka frekante lekòl katolik Ayiti akòz pri yo tèt nèg epi eksklizyon lang manman

Pitit sòyèt echwe paske yo pa ka frekante lekòl katolik Ayiti akòz pri yo tèt nèg epi eksklizyon lang manman.

Pitit sòyèt echwe paske yo pa ka frekante lekòl katolik Ayiti akòz pri yo tèt nèg epi eksklizyon lang manman.
Pitit sòyèt echwe paske yo pa ka frekante lekòl katolik Ayiti akòz pri yo tèt nèg epi eksklizyon lang manman.

2 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page