top of page

Li dwòl pou Ayisyen oblije etidye nan yon lang yo pa pale ni konprann jis paske koulè po yo nwa.

Li dwòl pou Ayisyen oblije etidye nan yon lang yo pa pale ni konprann jis paske koulè po yo nwa.


Li dwòl pou Ayisyen oblije etidye nan yon lang yo pa pale ni konprann jis paske koulè po yo nwa.
Li dwòl pou Ayisyen oblije etidye nan yon lang yo pa pale ni konprann jis paske koulè po yo nwa.

2 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page