top of page

Akòz jenerasyon aktyèl la pa t jwenn opòtinite pou dekouvri tèt yo atravè lang manman anndan lekòl, yo oblije viv konfòtab nan enkonfòtablite inyorans.

Akòz jenerasyon aktyèl la pa t jwenn opòtinite pou dekouvri tèt yo atravè lang manman anndan lekòl, yo oblije viv konfòtab nan enkonfòtablite inyorans.


Akòz jenerasyon aktyèl la pa t jwenn opòtinite pou dekouvri tèt yo atravè lang manman anndan lekòl, yo oblije viv konfòtab nan enkonfòtablite inyorans.
Akòz jenerasyon aktyèl la pa t jwenn opòtinite pou dekouvri tèt yo atravè lang manman anndan lekòl, yo oblije viv konfòtab nan enkonfòtablite inyorans.

2 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page