top of page

Selon sondaj ITIAHaiti fè an 2022, 81% ayisyen kwè sistèm edikasyon Ayiti-a ka fèt an kreyòl.

Selon sondaj ITIAHaiti fè an 2022, 81% ayisyen kwè sistèm edikasyon Ayiti-a ka fèt an kreyòl.

Selon sondaj ITIAHaiti fè an 2022, 81% ayisyen kwè sistèm edikasyon Ayiti-a ka fèt an kreyòl.
Selon sondaj ITIAHaiti fè an 2022, 81% ayisyen kwè sistèm edikasyon Ayiti-a ka fèt an kreyòl.

3 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page