top of page

Pandan sondaj ITIAHaiti an 2022, yon patisipan te poze kesyon sa:

Pandan sondaj ITIAHaiti an 2022, yon patisipan te poze kesyon sa: "Mwen ap viv Etazini, e mwen remake pifò ameriken sèlman pale anglè. Panyòl yo anseye pitit yo espànyòl, epi paran fransè ak chinwa fè menm bagay la. Poukisa ayisyen santi yo wont pou kominike an kreyòl, pandan ke lòt kilti yo bay lang yo valè epi ankouraje devlopman yo?"

Pandan sondaj ITIAHaiti an 2022, yon patisipan te poze kesyon sa: "Mwen ap viv Etazini, e mwen remake pifò ameriken sèlman pale anglè. *Panyòl* yo anseye pitit yo *espànyòl*, epi paran fransè ak chinwa fè menm bagay la. *Poukisa ayisyen santi yo wont pou kominike an kreyòl, pandan ke lòt kilti yo bay lang yo valè epi ankouraje devlopman yo?"*
Pandan sondaj ITIAHaiti an 2022, yon patisipan te poze kesyon sa: "Mwen ap viv Etazini, e mwen remake pifò ameriken sèlman pale anglè. *Panyòl* yo anseye pitit yo *espànyòl*, epi paran fransè ak chinwa fè menm bagay la. *Poukisa ayisyen santi yo wont pou kominike an kreyòl, pandan ke lòt kilti yo bay lang yo valè epi ankouraje devlopman yo?"*

2 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page