top of page

Se pitit milat yo ki te pale fransè apre endepandans Ayiti, e yo te reyisi lekòl fasil paske yo konprann sa ki ekri nan liv yo, epi se yo ki toujou okipe pozisyon diplomatik. An nou pran kreyòl!

Se pitit milat yo ki te pale fransè apre endepandans Ayiti, e yo te reyisi lekòl fasil paske yo konprann sa ki ekri nan liv yo, epi se yo ki toujou okipe pozisyon diplomatik.


An nou pran kreyòl ak drapo nwa e wouj la pou n ka pran peyi nou, epi reklame idantite kiltirèl nou kòtakòt pou Ayiti otonòm.

Se pitit milat yo ki te pale fransè apre endepandans Ayiti, e yo te reyisi lekòl fasil paske yo konprann sa ki ekri nan liv yo, epi se yo ki toujou okipe pozisyon diplomatik.  An nou pran kreyòl ak drapo nwa e wouj la pou n ka pran peyi nou, epi reklame idantite kiltirèl nou kòtakòt pou Ayiti otonòm.
Se pitit milat yo ki te pale fransè apre endepandans Ayiti, e yo te reyisi lekòl fasil paske yo konprann sa ki ekri nan liv yo, epi se yo ki toujou okipe pozisyon diplomatik. An nou pran kreyòl ak drapo nwa e wouj la pou n ka pran peyi nou, epi reklame idantite kiltirèl nou kòtakòt pou Ayiti otonòm.

6 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page