top of page

Konpayi fransè Anri Dechan (Henri Deschamps) ekri liv pou lekòl Ayiti. Yo rakonte istwa Ayiti yon fason diferan epi an franse, yon lang ansyen esklav yo pa t pale, ni konprann, oswa ekri.

Konpayi fransè Anri Dechan (Henri Deschamps) ekri liv pou lekòl Ayiti. Yo rakonte istwa Ayiti yon fason diferan epi an franse, yon lang ansyen esklav yo pa t pale, ni konprann, oswa ekri.


Depi lontan n ap pran mato nan men blan.

Konpayi fransè Anri Dechan (Henri Deschamps) ekri liv pou lekòl Ayiti. Yo rakonte istwa Ayiti yon fason diferan epi an franse, yon lang ansyen esklav yo pa t pale, ni konprann, oswa ekri.  Depi lontan n ap pran mato nan men blan.
Konpayi fransè Anri Dechan (Henri Deschamps) ekri liv pou lekòl Ayiti. Yo rakonte istwa Ayiti yon fason diferan epi an franse, yon lang ansyen esklav yo pa t pale, ni konprann, oswa ekri. Depi lontan n ap pran mato nan men blan.

7 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page