top of page

Òganizasyon Enstriksyon Frè Kretyen yo (Les Frères de l'Instruction Chrétienne, FIC) fè yon sèl ak konpayi piblikasyon Anri Dechan (Henri Deschamps) epi yo kraze edikasyon ayisyen anba Konkòda Vatikan

Òganizasyon Enstriksyon Frè Kretyen yo (Les Frères de l'Instruction Chrétienne, FIC) fè yon sèl ak konpayi piblikasyon Anri Dechan (Henri Deschamps) epi yo kraze edikasyon ayisyen anba Konkòda Vatikan 1860 lan.


N a konprann konplo pi fò pase wanga:


1) Yon òganizasyon (*FIC*)

2) Yon biznis (*Henri Deschamps*) enprimri;

3) Yon akò politik ki kidnape edikasyon).


An nou fè envès la ak:


1) ITIAHaiti (yon ònagizasyon)

2) THELIMO (yon biznis tradiksyon kreyòl ak piblikasyon)

3) ITIYAyiti yon pati politik ki vize Ayiti otonòm KÒTAKÒT sou chimen edikasyon.

Òganizasyon Enstriksyon Frè Kretyen yo (Les Frères de l'Instruction Chrétienne, FIC) fè yon sèl ak konpayi piblikasyon Anri Dechan (Henri Deschamps) epi yo kraze edikasyon ayisyen anba Konkòda Vatikan 1860 lan.  N a konprann konplo pi fò pase wanga:   1) Yon òganizasyon (*FIC*)  2) Yon biznis (*Henri Deschamps*) enprimri;  3) Yon akò politik ki kidnape edikasyon).  An nou fè envès la ak:  1) ITIAHaiti (yon ònagizasyon)  2) THELIMO (yon biznis tradiksyon kreyòl ak piblikasyon)  3) ITIYAyiti yon pati politik ki vize Ayiti otonòm KÒTAKÒT sou chimen edikasyon.
Òganizasyon Enstriksyon Frè Kretyen yo (Les Frères de l'Instruction Chrétienne, FIC) fè yon sèl ak konpayi piblikasyon Anri Dechan (Henri Deschamps) epi yo kraze edikasyon ayisyen anba Konkòda Vatikan 1860 lan. N a konprann konplo pi fò pase wanga: 1) Yon òganizasyon (*FIC*) 2) Yon biznis (*Henri Deschamps*) enprimri; 3) Yon akò politik ki kidnape edikasyon). An nou fè envès la ak: 1) ITIAHaiti (yon ònagizasyon) 2) THELIMO (yon biznis tradiksyon kreyòl ak piblikasyon) 3) ITIYAyiti yon pati politik ki vize Ayiti otonòm KÒTAKÒT sou chimen edikasyon.

4 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page