top of page

Ki kèk obstak/poblèm edikasyon an kreyòl la ka prezante selon ou menm?

Ki kèk obstak/poblèm edikasyon an kreyòl la ka prezante selon ou menm?


Sonje tout sa ki gen avantaj gen enkonvenyan, epi apre chak solisyon gen yon poblèm.

Ki kèk obstak/poblèm edikasyon an kreyòl la ka prezante selon ou menm?  Sonje tout sa ki gen avantaj gen enkonvenyan, epi apre chak solisyon gen yon poblèm.
Ki kèk obstak/poblèm edikasyon an kreyòl la ka prezante selon ou menm? Sonje tout sa ki gen avantaj gen enkonvenyan, epi apre chak solisyon gen yon poblèm.

4 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page