top of page

Ayiti pòv paske nou kite eritaj kiltirèl nou dèyè pou imite lòt nasyon.

Ayiti pòv paske nou kite eritaj kiltirèl nou dèyè pou imite lòt nasyon.


Sonje pou kilti nou vanse/otonòm, fòk gen orijinalite/kreyasyon.

Ayiti pòv paske nou kite eritaj kiltirèl nou dèyè pou imite lòt nasyon.  Sonje pou kilti nou vanse/otonòm, fòk gen orijinalite/kreyasyon.
Ayiti pòv paske nou kite eritaj kiltirèl nou dèyè pou imite lòt nasyon. Sonje pou kilti nou vanse/otonòm, fòk gen orijinalite/kreyasyon.

4 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page