top of page

Ayiti se youn pami ra peyi kote otorite ofisyèl yo wè yon pwoblèm epi pran pòz yo avèg kont pwòp pèp yo.

Ayiti se youn pami ra peyi kote otorite ofisyèl yo wè yon pwoblèm epi pran pòz yo avèg kont pwòp pèp yo.


Sinon, konbyen otorite ayisyen ki kwè etidye nan lang manman t ap ede plis timoun fini lekòl pi rapid?

99.9%


Ayiti se youn pami ra peyi kote otorite ofisyèl yo wè yon pwoblèm epi pran pòz yo avèg kont pwòp pèp yo.  Sinon, konbyen otorite ayisyen ki kwè etidye nan lang manman t ap ede plis timoun fini lekòl pi rapid?   99.9%
Ayiti se youn pami ra peyi kote otorite ofisyèl yo wè yon pwoblèm epi pran pòz yo avèg kont pwòp pèp yo. Sinon, konbyen otorite ayisyen ki kwè etidye nan lang manman t ap ede plis timoun fini lekòl pi rapid? 99.9%

4 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page