top of page

Nan televizyon Ayiti, fim yo an fransè. Timoun yo gade, men yo pa konprann.

Nan televizyon Ayiti, fim yo an fransè. Timoun yo gade, men yo pa konprann.

Nan televizyon Ayiti, fim yo an fransè. Timoun yo gade, men yo pa konprann.
Nan televizyon Ayiti, fim yo an fransè. Timoun yo gade, men yo pa konprann.

2 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page