top of page

Manm ITIAHaiti yo ap defann kreyòl kòm lang prensipal nan lekòl Ayiti akòz baryè lengwistik fransè ki lakòz edikasyon fèt pa kè.

Manm ITIAHaiti yo ap defann kreyòl kòm lang prensipal nan lekòl Ayiti akòz baryè lengwistik fransè ki lakòz edikasyon fèt pa kè.

Manm ITIAHaiti yo ap defann kreyòl kòm lang prensipal nan lekòl Ayiti akòz baryè lengwistik fransè ki lakòz edikasyon fèt pa kè.
Manm ITIAHaiti yo ap defann kreyòl kòm lang prensipal nan lekòl Ayiti akòz baryè lengwistik fransè ki lakòz edikasyon fèt pa kè.

3 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page