top of page

Jèn fi, jèn gason kitem diw pawòl sa yo jodi an🙏

Ou wè lèw leve nan yon fanmi mono-parantal ou byen ou leve nan yon fanmi 3 wòch dife ou byn ou leve nan yon fanmi kote w pa jwenn papa ni tonton ni gran frè trase chimen pou ou. Ou dwe gonw obligasyon pouw trasel ou menm💪paske se ou ki enjenyè viw, siw pa byen trase plan la viw anverite batiman viw pap ka byen konstwi. Mw ta swete nou byen konprann sam vle di an🙏


Lèw se moun andeyò kote manmanw oubyen papaw ap redi poul fè edikasyonw, pa jwe ak sa ni pa pran sa lejè. Yo andeyò ap dòmi anba kay koule si yo fè sakrifis voyew lekòl lavil se paske yo atann yon bagay de ou. E se konsa menm koutim peyi nou an ye!


Se pa sèlman pou moun ki soti andeyò non. Men li pou moun ki gen foli grannèg ou foli limenna san yo pap leve ni lou ni lejè sou pretèks yo se bel fanm oubyen bo gason yo ka jwenn on moun ki tou genyen pase pran yo! Kèl wonte pou ou, pou w jèn avek tout ji w epi se bay moun ou lage laviw pou yo dirijel pou u jis pou kras🤦‍♂️hummmm😔


Atò ou nan yon fanmi kote se bè yap bat pou yo fè mantèg epiw ap ht tenis $1500 ht, ou nan yon fanmi kote lèw ap dòmi ti bout tèt ou andan kay la epi 2 pyew deyò epiw bezwen achete grèf ak alonj $1000 ht . Mwen pa di pyès moun pa rele sou kò yo nn🤷‍♂️men gen bagay se foli yo ye pa deraye pou sa yo. Ou ka fè kob sa fè pitit jis ou gen fon nan menw pou w achte tenis $4000 ht demen! Men le l tonbe nan menw pa kouri lage l nan fresh ki pap itil ou anyen ke fè ti fanm wew🤷‍♂️ pi mal ou pa menm yon atis ki gonw enfliyans🤷‍♂️le wap depanse fow ka rantre! Yè mwen te ka fè erè sa yo, jodi an mw vin grandi e mw vin konprann la vi plis!


Tout saw fè nan vi an gen konsekans, m pa bezwen menm rive sou dosye moun ki gen paran yo ki redi anpil pou fè edikasyon yo epi lè yo yon bagay demen yo wè paran sa a pa sanble yo. 💔👎🏾


Ou konn kisa sa vle di lè paranw fè 5 èm ane fondamantal epil peye gwo lekòk byen chè pou ou, li fèw tèmine étude ou e menm al nan université? Hein😔 Eskew konn kisa sa vle di? Antouka...


Ou konn enpòtans sa genyen, lè paranw al nan mache pye atè. Poul fè kòb soulye voye pou ou? 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️


Paran w pa menm konn lire epi lap kalew pou w étudier ba li🤷‍♂️


✅Lèw soti nan yon fanmi konsa gen moun ki paka zanmi w😟Gen moun ki pa dwe zanmi w mw repetel anko!

✅Lèw soti nan yon fanmi konsa gen fi gen gason ki pa dwe mennaj ou.

✅Lèw soti nan yon fanmi tèt mare 2 zye bouche ou gen obligasyon pouw limen flanbo w pou w klere chimen pou sa kap vin aprèw yo.


Lè paranw chwazi vann tout sal posede poul voyew menm laaa st Domingue, ou paka vini se krèy sèlman ou vin fè🤷‍♂️ Aprann lite pouw fè paranw souri olyew fel soufri🙏 please...😢


Kwè nan BONDYE, kwè nan destenw, kwè nan tèt ou epi travay avèk anpil pasyon. Paske lèw travay ak pasyon sa vle di ou fè saw renmen saw santiw byen lè wap fèl epi wap reyisi.


Jèn fi, jèn gason kitem diw pawòl sa yo jodi an🙏

*Obson Vieudaze étudiant en génie civil et relation humaine et sociale*

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page