top of page

Etidye nan lang matènèl nou fè li pi fasil pou n eksprime tèt nou *natirèlman*, daprè yon ansyen palmantè epi ansyen kandida prezidansyèl Ayiti, *Jewo Chal*, ki te patisipe nan sondaj ITIAHaiti 2022 a

Etidye nan lang matènèl nou fè li pi fasil pou n eksprime tèt nou natirèlman, daprè yon ansyen palmantè epi ansyen kandida prezidansyèl Ayiti, Jewo Chal, ki te patisipe nan sondaj ITIAHaiti 2022 a.

Etidye nan lang matènèl nou fè li pi fasil pou n eksprime tèt nou *natirèlman*, daprè yon ansyen palmantè epi ansyen kandida prezidansyèl Ayiti, *Jewo Chal*, ki te patisipe nan sondaj ITIAHaiti 2022 a.
Etidye nan lang matènèl nou fè li pi fasil pou n eksprime tèt nou *natirèlman*, daprè yon ansyen palmantè epi ansyen kandida prezidansyèl Ayiti, *Jewo Chal*, ki te patisipe nan sondaj ITIAHaiti 2022 a.

1 view0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page