top of page

Elèv yo echwe paske klas yo anseye an kreyòl epi egzamen yo fèt an fransè.

Elèv yo echwe paske klas yo anseye an kreyòl epi egzamen yo fèt an fransè.


*Elèv yo echwe paske klas yo anseye an kreyòl epi egzamen yo fèt an fransè.*
*Elèv yo echwe paske klas yo anseye an kreyòl epi egzamen yo fèt an fransè.*

1 view0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page