top of page

AKADEMISYEN YO REFIZE KOUTE MOUN KI MÈT LANG LAN.

Updated: Jan 9, 2023

Manm Akademi Kreyòl Ayisyen (AKA) mande pou moun ekri *« lonng, olye long; lanng, nan plas lang; epi lenng (eg: relenng) nan plas leng (releng).”* epi ajoute yon lòt NG nan mo nou wè ki ekri anba la yo. Akademisyen yo ap konplike kreyòl la olye pou yo ta rann li pi fasil pou piti sòyèt soti nan echèk eskolè a. N ap mande ki kote lengwis sa yo aprann kreyòl souple.


Selon Akademisyen yo, kounye a, fòk kreyolofòn yo ta ekri:

Angolo: Anngolo

Bileng: Bilenng

Blengendeng: Blengendenng

Ding-deng-dong: Ding denng donng

Epenng: Epeng

Fleng: Flenng

Gang: Gang

Karang: Karanng

Kingkong: Kingkonng

Kong: Konng

Maleng: Malenng

Malikong: Malikonng

Moulong: Moulonng

Peng: Penng

Ping-pong: Ping ponng

Rektang: Rektanng

Sang: Sanng

Tanga: Tannga

Tingtong: Tingtonng

Tong: Tonng

Triyang: Triyanng

Ying-yang: Ying yanng

Zeng: Zenng


Mezanmi, graf “NG” pa gen plas li nan alfabè kreyòl AKA pibliye a souple. Se yon eksepsyon fonetik li ye. Men orijin varyasyon son NG:


An = Ang : Ang

Blen-Blen = Bleng-bleng =

Den = Blengendeng

Din = Ding : Building, ding deng dong

En = Engra

Gan = Gang

Han = Hangolo : Hing Hang

*In = Ingrid* : Ying Yang

Karan = Karang

Kon = Kong : Kingkong, Malikong, Moulong

Lan = Lang : Langèt : Malanga

Len = Maleng : Bileng : Fleng

Lin = Ling : Linge

Man = Mang : Mango

Maren = Marengwen

On = Onga : Ongatèz

Pen = Peng : Epeng : Pengwen

Pin = Ping : pinga: Kidnaping

Pon = Pong : Ping pong

San = Sang : Sangle : Sangwen : Sanginen

Tan = Rektang : Triyang

Ton = Tong : Tingtong - maketing

Wanga = mango: tanga

Zen = Zenglen : Zenglendou

Zin = Zing Zeng


Powèt Wilsonn Telimo Lwi

Prezidan Lekòl Literè ITIAHaiti

Powèt Wilson Thelimo Louis
Powèt Wilson Thelimo Louis


33 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page