top of page

Sistèm edikasyon kreyòl la pral fè tout Ayisyen pale menm jan, sitou nan biwo yo. Kòm rezilta, y ap gen plis tolerans ak konfyans nan tèt yo.

Sistèm edikasyon kreyòl la pral fè tout Ayisyen pale menm jan, sitou nan biwo yo. Kòm rezilta, y ap gen plis tolerans ak konfyans nan tèt yo.

Sistèm edikasyon kreyòl la pral fè tout Ayisyen pale menm jan, sitou nan biwo yo. Kòm rezilta, y ap gen plis tolerans ak konfyans nan tèt yo.
Sistèm edikasyon kreyòl la pral fè tout Ayisyen pale menm jan, sitou nan biwo yo. Kòm rezilta, y ap gen plis tolerans ak konfyans nan tèt yo.

0 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page