top of page

89% patisipan nan sondaj ITIAHaiti 2022-a kwè sistèm edikasyon kreyòl la ap kraze miray eksklizyon Ayiti.

89% patisipan nan sondaj ITIAHaiti 2022-a kwè sistèm edikasyon kreyòl la ap kraze miray eksklizyon Ayiti.

89% patisipan nan sondaj ITIAHaiti 2022-a kwè sistèm edikasyon kreyòl la ap kraze miray eksklizyon Ayiti.
89% patisipan nan sondaj ITIAHaiti 2022-a kwè sistèm edikasyon kreyòl la ap kraze miray eksklizyon Ayiti.

0 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page