top of page

Ayisyen dwe aprann kreyòl byen pou diminye to ekstrèm povrete peyi a ak mizè ki enpoze sou pèp la

Ayisyen dwe aprann kreyòl byen pou diminye to ekstrèm povrete peyi a ak mizè ki enpoze sou pèp la atravè sistèm edikasyon fransè a.

Kòtakòt pou Ayiti otonòm.

*Ayisyen dwe aprann kreyòl byen pou diminye to ekstrèm povrete peyi a ak mizè ki enpoze sou pèp la atravè sistèm edikasyon fransè a.*  Kòtakòt pou Ayiti otonòm.
*Ayisyen dwe aprann kreyòl byen pou diminye to ekstrèm povrete peyi a ak mizè ki enpoze sou pèp la atravè sistèm edikasyon fransè a.* Kòtakòt pou Ayiti otonòm.

2 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page