top of page

Legliz Katolik anpeche ansèyman kreyòl nan lekòl Ayiti, selon 92% patisipan sondaj ITIAHaiti fè an 2022.

Legliz Katolik anpeche ansèyman kreyòl nan lekòl Ayiti, selon 92% patisipan sondaj ITIAHaiti fè an 2022.

Legliz Katolik anpeche ansèyman kreyòl nan lekòl Ayiti, selon 92% patisipan sondaj ITIAHaiti fè an 2022.
Legliz Katolik anpeche ansèyman kreyòl nan lekòl Ayiti, selon 92% patisipan sondaj ITIAHaiti fè an 2022.

3 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page