top of page

Milat Ayiti te pwomèt ansyen esklav y ap entèlijan menm jan ak mèt yo si yo etidye an fransè.

Milat Ayiti te pwomèt ansyen esklav y ap entèlijan menm jan ak mèt yo si yo etidye an fransè.


Men sa ki kraze revolisyon mantal la. Jwèt pou Konkòda Damyen!

Milat Ayiti te pwomèt ansyen esklav y ap entèlijan menm jan ak mèt yo si yo etidye an fransè.  Men sa ki kraze revolisyon mantal la. Jwèt pou Konkòda Damyen!
Milat Ayiti te pwomèt ansyen esklav y ap entèlijan menm jan ak mèt yo si yo etidye an fransè. Men sa ki kraze revolisyon mantal la. Jwèt pou Konkòda Damyen!

4 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page