top of page

FÒMASYON SOU TEYAT NAN OKAY, SID, AYITI

TEMATIK: Enplikasyon teyat fowòm ak enpotans li nan yon peyi tankou Ayiti.

Kantite patisipan: 20

Dat: 27 - 30 desanm 2021

Lè: 8è:30 am – 2è:00 pm

Adrès : Vernet 2, lokal Legliz Misyon Bon Nouvèl

Premye jou : 27 desanm 2021

Egzèsis fizik

Prezantasyon ITIAHaiti

Definisyon teyat fowòm

Poz manje

Enpòtans teyat nan yon sosyete

Rapèl jounen-an

Dezyèm jou : 28 desanm 2021

Egzèsis fizik

Prezans sou sèn ak espas senik

Egzèsis sou ekspresyon kòporèl

Poz manje

Egzèsis sou pwojeksyon vwa

Rapèl jounen-an

Twazyèm jou: 29 desanm 2021

Egzèsis fizik

Pwojeksyon videyo sou teyat fowòm

Dyalòg, kesyon ak repons

Poz manje

Rapèl jounen-an

Katriyèm jou 30 desanm 2021

Egzèsis fizik

Rapèl sou 3 joune pase yo

Wòl yon komedyen ak enpòtans zèv powetik

Poz manje

Teknik ekriti

Remiz sètifika

Fen.


FÒMATÈ: Pyè Andre Jwachim,

Imèl: joachim@itiahaiti.org

Powèt, dramatij, epi pyonye ITIAHaiti
28 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page