top of page

Dapre Bellefleur (2022), edikasyon kreyòl ka ogmante pousantaj gradyasyon Ayiti paske li pral anpeche fransè vin yon baryè pou pwogrè.

Dapre Bellefleur (2022), edikasyon kreyòl ka ogmante pousantaj gradyasyon Ayiti paske li pral anpeche fransè vin yon baryè pou pwogrè. Jan li di nan yon analoji, pousantaj gradyasyon se tankou plante mayi: plis nou mete nan bon tè, plis nou rekòlte. Ankouraje edikasyon bonè ka fè timoun nan enterese nan aprann pi byen. ⁨


Jean Heber Bellefleur⁩

Dapre Bellefleur (2022), edikasyon kreyòl ka ogmante pousantaj gradyasyon Ayiti paske li pral anpeche fransè vin yon baryè pou pwogrè. Jan li di nan yon analoji, pousantaj gradyasyon se tankou plante mayi: plis nou mete nan bon tè, plis nou rekòlte. Ankouraje edikasyon bonè ka fè timoun nan enterese nan aprann pi byen. ⁨  Jean Heber Bellefleur⁩
Dapre Bellefleur (2022), edikasyon kreyòl ka ogmante pousantaj gradyasyon Ayiti paske li pral anpeche fransè vin yon baryè pou pwogrè. Jan li di nan yon analoji, pousantaj gradyasyon se tankou plante mayi: plis nou mete nan bon tè, plis nou rekòlte. Ankouraje edikasyon bonè ka fè timoun nan enterese nan aprann pi byen. ⁨ Jean Heber Bellefleur⁩

2 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page