Youth Social Educational Cultural Organization | ITIAHaiti

Upcoming Events

 • Apr 18, 10:00 AM – 12:00 PM EDT
  ITIAHaiti
  ITIAHaiti twouve li nesesè pou ta gen yon kou kreyòl andirèk, yon fason pou lang lan ka kontinye taye banda li. Kou kreyòl la pral chita sou aprantisaj alfabè-a, nan fè patisipan yo byen metrize fonèm ak grafèm yo, jouk yo rive ekri, pale, li, epi konprann lang lan san grate tèt.
 • Ou vle amelyore kreyòl ou ? Ou swete lanse w nan domèn literè? Sezi okazyon sa !
 • Menm jan ak Edzè Vilè ki di: “Powèt la se tankou myèl k ap chikannen sik nan flè pou fè siwo li”. Ribrik “parabòl savan” la pou detaye kèk lide kache ki genyen nan yon seri pawòl lòt konesè konn di, yon fason pou enspire jèn yo envante pwòp pwovèb oswa sitasyon pa yo.
 • Ribrik sa ede nou konprann sans mo yo pi byen, li pote pawòl nou ka di ak sa nou pa ta dwe di, selon kontèks yo.
 • Nan objekti pou motive jèn kontanporen yo resite powèm, gen plis estil nan deklamasyon yo, epi kreye divètisman nan aprantisaj, ITIAHaiti mete kanpe yon kokennchenn aktivite pèfòmans tankou: deklamasyon, slam, chan, lekti, dans, ak prezantasyon nenpòt lòt atizay tankou penti, elatriye.
 • May 16, 10:00 AM – 12:00 PM EDT
  ITIAHaiti
  ITIAHaiti twouve li nesesè pou ta gen yon kou kreyòl andirèk, yon fason pou lang lan ka kontinye taye banda li. Kou kreyòl la pral chita sou aprantisaj alfabè-a, nan fè patisipan yo byen metrize fonèm ak grafèm yo, jouk yo rive ekri, pale, li, epi konprann lang lan san grate tèt.
 • Ribrik sa ede nou konprann sans mo yo pi byen, li pote pawòl nou ka di ak sa nou pa ta dwe di, selon kontèks yo.
 • Mezanmi, pi bonè se granm maten. Enskri pou w asire plas ou.
 • Mezanmi, pi bonè se granm maten. Enskri pou w asire plas ou.
 

USA:

Phone: (+1) 781-801-7866

E-mail: us@itiahaiti.org

Address: 901 Coventry Lane

Norwood, MA 02062

HAITI:

Tél : (+509) 3754-8018 | 4423-5995

E-mail: ht@itiahaiti.org

Adresse : #27, rue Dormeice (entrée Moleard)

La Plaine, Ouest

Subscribe Form

Subscribe Form

 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
 • Instagram

©2008-2021 by THELIMO Services