• 1 hour
  • 1 US dollar
  • ITIAHaiti

Service Description

Nan objekti pou motive jèn kontanporen yo resite powèm, gen plis estil nan deklamasyon yo, epi kreye divètisman nan aprantisaj, ITIAHaiti mete kanpe yon kokennchenn aktivite pèfòmans tankou: deklamasyon, slam, chan, lekti, dans, ak prezantasyon nenpòt lòt atizay tankou penti, elatriye.

Upcoming Sessions

Contact Details

7818017866

itiahaiti@itiahaiti.org

Apt. 107 Coventry Lane, Norwood, MA, USA

 

Subscribe Form

Subscribe Form

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram

©2008-2021 by THELIMO Services