• 1 hour
  • 1 US dollar

Service Description

Se yon ribrik ekriven renmen anpil, sitou sa ki an minyati yo. Li pèmèt yo itilize imaj, metafò, evite fè twòp fot gramè, estil ak fòm nan tèks yo. Nan ribrik jagon literè-a, nou pote yon seri nouvo mo, estil pwezi ak lòt zèv literè; yon fason pou ede yo amelyore atizay pa yo. Se yon ribrik ki prezante diferans yon seri mo genyen selon itilizasyon yo tou. Paske gen mo ki di menm jan, men ki pa gen menm sans; genyen ki ekri menm janm, men ki pa vle di menm bagay.

Upcoming Sessions

Contact Details

  • Coventry Lane, Norwood, MA, USA

    7818017866

    itiahaiti@itiahaiti.org

 

Subscribe Form

Subscribe Form

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram

©2008-2021 by THELIMO Services