top of page

Tout diferans sosyal ak entelektyèl sa yo pa t ap egziste nan sosyete ayisyen-an si yo te anseye kreyòl

Updated: Apr 20

Tout diferans sosyal ak entelektyèl sa yo pa t ap egziste nan sosyete ayisyen-an si yo te anseye kreyòl.

0 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page