top of page

Tradi liv fransè yo an kreyòl se yon obligasyon, e se yon demach ki posib nan yon ti bout tan, depi gen bidjè ak volonte nan Leta pou sa, paske resous yo gentan disponib deja pou Ayiti otonòm KÒTAKÒT

Tradi liv fransè yo an kreyòl se yon obligasyon, e se yon demach ki posib nan yon ti bout tan, depi gen bidjè ak volonte nan Leta pou sa, paske resous yo gentan disponib deja pou Ayiti otonòm KÒTAKÒT.

*Tradi liv fransè yo an kreyòl se yon obligasyon, e se yon demach ki posib nan yon ti bout tan, depi gen bidjè ak volonte nan Leta pou sa, paske resous yo gentan disponib deja pou Ayiti otonòm KÒTAKÒT.*
*Tradi liv fransè yo an kreyòl se yon obligasyon, e se yon demach ki posib nan yon ti bout tan, depi gen bidjè ak volonte nan Leta pou sa, paske resous yo gentan disponib deja pou Ayiti otonòm KÒTAKÒT.*

7 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page